Iru Hooldekodu kontorile väljastati Euroopa Rohelise Kontori tunnistus!

Iru Hooldekodu kontor hinnati vääriliseks kandma rohelise kontori nimetust ning vastav tunnistus anti meile täna pidulikult üle EKJA juhatuse liikme Martin Küüsmaa poolt. Eriline tänu meie haldus- ja hankejuhile Aare Etsile, kes juhtis meie rohekontori projekti ning kelle eestvedamisel on välja töötatud keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerimise tegevuskava järgmiseks aastaks hõlmates juba tervet hooldekodu.
Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on kontori tegevuse keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) väljastas Iru Hooldekodule tunnistuse, et hooldekodu kontor on rakendanud Euroopa Rohelise Kontori süsteemi põhimõtted. Sellele eelnes põhjalik eeltöö 2023. aasta viimases kvartalis vastava taotluse koostamisega: keskkonnaalaste eesmärkide ja –mõõdikute ning 2024 tegevuskava koostamine. Parendasime jäätmete liigiti sorteerimise võimalusi, lisasime kontorisse rohelust, läbi sai viidud infotund huvilistele tervest hooldekodust.
Muidugi ei jää me siinkohal loorberitele puhkama. Töö jätkub, tulevikus suurendame kontori energiatõhusust, vähendame loodusressursside kasutamist, edendame veelgi liigiti kogumist ja korduvkasutamist, viime läbi rohkem keskkonnahoidlikke hankeid, leevendame oma süsinikujalajälge, suurendame töötajate keskkonnateadlikkust ja motiveerime neid keskkonnahoidu panustama ning soodustame tervislikku töökeskkonda.

Aasta 2023 silmapaistvam sotsiaalvaldkonna töötaja on hooldusjuht Galina Komarova

4. detsembril tunnustasid Tallinna linnavalitsus ning sotsiaal- ja tervishoiuamet raekojas aasta silmapaistvamaid sotsiaaltöötajaid ja valdkonnale pühendunud spetsialiste.  Tunnustuse pälvis teiste hulgas Iru Hooldekodu hooldusjuht Galina Komarova. Tunnustuse andsid üle Tallinna abilinnapea Betina Beškina ja sotsiaal ja tervishoiuameti juhataja Raimo Saadi.

Galina on töötanud Iru Hooldekodus hooldusjuhina 12 aastat. Galina juhtida on 11-liikmelise hooldusmeeskonna töö, kelle ühtsus ja professionaalsus on eeskujuks teistele.  Tema vastutusel on üksus arenenud ja kasvanud turvaliseks ja hoolivaks koduks elanikele. Ta on alati valmis panustama hooldekodu arengusse osaledes arendusgruppide töös. Galina eestvedamisel kaasajastati mahukas hooldusjuhend. Tasakaaluka suhtlejana oskab ta lahendada keerulisi juhtumeid ja suunata kaastöötajaid parimate lahenduste leidmisel. Meile meeldiks kui Galinasid oleks rohkem! 😊Oleme Sinu üle uhked! 👏

Võistkondlik kutsemeisterlikkuse võistlus

1. detsembril toimus Iru Hooldekodus hooldustöötajate võistkondlik kutsemeisterlikkuse võistlus. Võistlustulle astusid kuus võistkonda. Žürii koosnes oma valdkonna ekspertidest ja oli absoluutselt sõltumatu. Zürii oli koosseisus: žürii esimees Eve Karmo (ITK Õendus- ja Hooldusabikliiniku direktor), Merike Kravets (TTK kutseõppe õpetaja, hooldustöötaja kutsete kutsekomisjoni liige) ja Lisette Vinter (Benita Kodu õendusosakonna assistent).
Parimatest parimad on järgmised hooldustöötajad:
I koht Žanna Mažetsenkova
I koht Aljona Meinert
II koht Svetlana Nikolaeva
II koht Karin Orav
III koht Julia Lillepea
III koht Külli Kuusik
Võistlejad pidid selgitama hooldusprobleeme, kirjeldama tööpõhimõtteid ja sooritama praktilise situatsioonülesande lahendamise. Kutsemeisterlikkuse võistluse parimad näitasid üles kõrget professionaalselt taset oma erialases töös. Iru Hooldekodus töötab 130 hooldustöötjat, kelle professionaalsele arengule on nimetatud võistlus innustav ja sihina motiveeriv. Täname kõiki osalejaid, žüriid, kaasaelajaid, toetajaid ja korraldusmeeskonda!

Luxor Belly Dance Studio esinemine 17. oktoobril 2023

17. oktoobril esinesid Iru Hooldekodus “LuXor” Belly Dance Studio tantsijad. Ilu, šarm, müstika, kaunis muusika ja lummav tants- kõik see kaunistas meie päeva ja pakkus kosutavat rahulolu. Oleme nii tänulikud, et oma valdkonna parimad jagavad oma kunsti meie inimestega. Nii nagu meie saame nautida ilu ja kauneid kunste, saavad ka esinejad hingekosutust ja soojust meie inimeste tänulikkusest.Täname.

Iru Hooldekodus toimus Crevex2023 osaõppus

5. oktoobril toimus Iru Hooldekodus Crevex2023 osaõppus. Eesmärgiks oli saada praktiline kogemus mängides läbi evakuatsiooniolukord koos hooldamiseks vajaliku inventari logistikaga sihtkohta, milleks oli Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Õppuse käigus kehastasid kliente meie enda töötajad, kelle hulgas oli nii voodikeskseid inimesi kui ka ratastooli ja tugiraamiga liikujaid.
Täname Tallinna kriisimeeskonda, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit, TLT-d ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust. Mastaapse õppuse läbi viimiseks oli kaasatud ka erasektor. Täname Andmar Medservice OÜ ja Ava Express OÜ personali operatiivse toe osutamise eest. Saime hindamatu ja vajaliku kogemuse tegutsemiseks kriisisituatsioonis. Õppuse tulemusel teame enda nõrkusi ja tugevusi, mida edasi arendada ja täiustada, et tegelikus ohuolukorras tegutseda tulemuslikult. “Raske õppustel, kerge lahingus”. Südames loodame kõik, et meil ei lähe neid teadmisi kunagi tegelikkuses vaja! Päeva lõpetasime koolitusega kriisitarkusest, kus keskenduti töötaja ja tema pere kriisiks valmistumisele. Tarkusi kriisiks valmistumise kohta kodustes oludes jagas Tallinna Munitsipaalpolitseist Janika Klopets.

Sügiskontsert

REEDEL, 29. septembril 2023
KELL 11.00
Esineb lauluansambel “SIRJELIND”
Ansamblit juhendab Sirje Merelaid

11. septembril toimus Iru Hooldekodus tulekahjuõppus!

Õppusel viidi läbi teoreetiline ja praktiline harjutus tegutsemiseks tulekahju ja evakuatsiooni korral. Teoreetilisele loengule järgnes praktiline lohisti kasutamise koolitus, kus kõik osalejad evakueerisid inimest treppidest evakuatsiooni väljapääsude juurde ja õuealal toimus tulekustutite praktiline kasutamine tulekahjusimulaatori abil. Kõik töötajad pidid praktikas rakendama enda teoreetilisi teadmisi. Täname suurepäraseid koolitajaid Alekseid ja Ahtot, kes jagasid meiega enda teadmisi, praktilisi näpunäiteid ning soovitusi tegutsemiseks kriisisituatsioonis. Õppuse läbi viimine ei ole pelgalt seadusest tuleneva kohutuse täitmine. Haiglatel ja hooldekodudel on seadusest tulenev kohustus korraldada säärane õppus minimaalselt 1 kord aastas. Me väga loodame, et meil ei ole vaja enda teadmisi praktikas rakendada, kuid meil on vaja teadmist, et me oleme vajadusel selleks valmis.

Kunstnik Lii Pähkel maalide näitus

Iru Hooldekodu galeriis on avatud kunstnik Lii Pähkel maalide näitus. Eestimaa kaunid vaated pakuvad äratundmisrõõmu ja soojust meie saabuvasse sügisesse. Näitus on külastajatele avatud kuni oktoobri lõpuni.

29. juunil tähistasime Iru Hooldekodu 96 sünnipäeva

Maagiline number, keera ja kääna kuidas tahad, ikka tulemus sama. Oma head soovid lausus sünnipäeva puhul Tallinna abilinnapea Betina Beškina. Tema heade soovidega andsime üle tunnustuse ja tänusõnad Iru Hooldekodu aasta parima kolleegi tiitliga 2022-2023 pärjatutele. Käesoleval aastal lausa 6 laureaati: Õde Ljubov Dovšenko, , hooldusosakonna assistent Silja Paistu, Jasmiinikodu puhastusteenindaja Vladimir Pykalo, asedirektor Inga Kurismann, Kuusekodu hooldaja Aljona Meinert, sotsiaaltöö spetsialist Õnne Aasmäe. Parima kolleegi tiitlile esitati kokku 51 töötajat. Ühtlasi tunnustasime suurepäraseid töötajaid, kes on andnud enda tööpanuse ja energia hooldekodu elanikele võimalikult parima hoolduse tagamisse.
Meile esinesid Boris Lehtlaan ja Are Jaama, kelle esinemine nii mõnelgi härral ja proual silma märjaks võttis. Sõime torti, nautisime imeilusat ilma ja olime sügavalt tänulikud, et me oleme koos.
Täname suurepäraste piltide eest fotograaf Betti Säre.

Nakkushaiguste leviku tõkestamisele kaasaaitamine avaliku ruumi kohandamisega külastajatele ja klientidele Iru Hooldekodus

01.01.2023-30.06.2023 toimus Euroopa Liidu struktuuritoetuse React-EU rahastuse raames projekti „Nakkushaiguste leviku tõkestamisele kaasaaitamine avaliku ruumi kohandamisega külastajatele ja klientidele Iru Hooldekodus“ läbi viimine. Projektiga kohandasime üldkasutatavate galeriide ja saali miljöö ja ruumilahenduse eesmärgiga muuta need atraktiivseks viibimiskohaks nii elanikele kui ka külastajatele. Projekt on suunatud üldhooldusteenuse kohandamisele nakkushaiguste leviku tõkestamiseks. Nakkushaiguste leviku ennetamine vajab muuhulgas inimeste hajutatust. Soovime motiveerida külastajaid veetma meie elanikega kvaliteetaega. Seega peame looma selleks sobivad võimalused. Sügisperiood on lähenemas ja teeme kõik meist oleneva hoidmaks hooldekodu avatuna, kuid samas turvalisena. Projekti abil valmisid hubased privaatsust võimaldavad sõrestikmajad, puhkealad galeriidesse ja lugemisnurk. Seinamaaling on Piiritus OÜ kunstnike looming. Elanikud ja nende lähedased on projekti tulemusel valminud ajaveetmis võimalused väga hästi vastu võtnud. Seega hindame projekti õnnestunuks! Lähedased on meie majja oodatud igapäevaselt kell 9.00-19.00.