Iru Hooldekodu kontorile väljastati Euroopa Rohelise Kontori tunnistus!

Iru Hooldekodu kontor hinnati vääriliseks kandma rohelise kontori nimetust ning vastav tunnistus anti meile täna pidulikult üle EKJA juhatuse liikme Martin Küüsmaa poolt. Eriline tänu meie haldus- ja hankejuhile Aare Etsile, kes juhtis meie rohekontori projekti ning kelle eestvedamisel on välja töötatud keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerimise tegevuskava järgmiseks aastaks hõlmates juba tervet hooldekodu.
Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on kontori tegevuse keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) väljastas Iru Hooldekodule tunnistuse, et hooldekodu kontor on rakendanud Euroopa Rohelise Kontori süsteemi põhimõtted. Sellele eelnes põhjalik eeltöö 2023. aasta viimases kvartalis vastava taotluse koostamisega: keskkonnaalaste eesmärkide ja –mõõdikute ning 2024 tegevuskava koostamine. Parendasime jäätmete liigiti sorteerimise võimalusi, lisasime kontorisse rohelust, läbi sai viidud infotund huvilistele tervest hooldekodust.
Muidugi ei jää me siinkohal loorberitele puhkama. Töö jätkub, tulevikus suurendame kontori energiatõhusust, vähendame loodusressursside kasutamist, edendame veelgi liigiti kogumist ja korduvkasutamist, viime läbi rohkem keskkonnahoidlikke hankeid, leevendame oma süsinikujalajälge, suurendame töötajate keskkonnateadlikkust ja motiveerime neid keskkonnahoidu panustama ning soodustame tervislikku töökeskkonda.