Iru Hooldekodus toimus Crevex2023 osaõppus

5. oktoobril toimus Iru Hooldekodus Crevex2023 osaõppus. Eesmärgiks oli saada praktiline kogemus mängides läbi evakuatsiooniolukord koos hooldamiseks vajaliku inventari logistikaga sihtkohta, milleks oli Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Õppuse käigus kehastasid kliente meie enda töötajad, kelle hulgas oli nii voodikeskseid inimesi kui ka ratastooli ja tugiraamiga liikujaid.
Täname Tallinna kriisimeeskonda, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit, TLT-d ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust. Mastaapse õppuse läbi viimiseks oli kaasatud ka erasektor. Täname Andmar Medservice OÜ ja Ava Express OÜ personali operatiivse toe osutamise eest. Saime hindamatu ja vajaliku kogemuse tegutsemiseks kriisisituatsioonis. Õppuse tulemusel teame enda nõrkusi ja tugevusi, mida edasi arendada ja täiustada, et tegelikus ohuolukorras tegutseda tulemuslikult. “Raske õppustel, kerge lahingus”. Südames loodame kõik, et meil ei lähe neid teadmisi kunagi tegelikkuses vaja! Päeva lõpetasime koolitusega kriisitarkusest, kus keskenduti töötaja ja tema pere kriisiks valmistumisele. Tarkusi kriisiks valmistumise kohta kodustes oludes jagas Tallinna Munitsipaalpolitseist Janika Klopets.